Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, March 27, 2018

San Diego Nô Nức Bầu Cử Cộng Đồng

Các thùng phiếu tại Colina Park, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý, Nhà thờ 42, chợ Thuận Phát, Lucky Seafood đã được đông đảo đồng hương San Diego chiếu cố. 


HQ Phú bỏ lá phiếu đầu tiên.

 HQ Hải & Thanh Hải
 HQ Khoa, HQ Lực, chị HQ Khoa, HQ Phú tươi cười sau khi bỏ phiếu xong.
 Đồng hương đi tập thể thao tại Colina Park đang bỏ phiếu.

HQ Lý và HQ Lai và thùng phiếu trước chợ Thuận Phát, Linda Víta.

Gia đình Hải Quân đua nhau bỏ phiếu: chị  HQ Xinh, Hq Lý, HQ Hồng và con gái, chị HQ Lai, hai con trai, HQ Lai


Chị HQ Xinh, bà Tiếp, ông Hải Triều,nhà văn HQ Phan Lạc Tiếp.

Địa điểm bỏ phiếu trước nhà thờ đường 42, San Diego.


Hình Ảnh: Thu béo, TCH


No comments: