Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, March 22, 2018

Ra mắt Liên danh ứng cử BCH Cộng Đồng Việt Nam San Diego

Nhiệm kỳ 2018-2020 tại phòng hội Little Saigon/SD ngày 18-3-2018


 Ngày bầu cử là ngày Chủ Nhật, 25 tháng 3 năm 2018 tại các địa điểm như sau:
  -Công viên Colina Del Sol Park (đối diện chợ Viễn Đông 3)  - Nhà thờ Giám Lý Wesley (góc đường El Cajon - 54Th St.)  -Chợ Lucky Sea Food, Mira Mesa.Blvd.  -Khu chợ Thuận Phát, Linda Vista Rd.

haingoaiphiemdam.net

No comments: