Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, March 9, 2018

US Carl Vinson CVN 70 Đồn Trú tại San Diego thuộc Đệ Tam Hạm Đội Thái Bình Dương Của Hải Quân Hoa Kỳ

HoangsaParacel: Bin Laden đã bị thủy táng trên chiến hạm này, đó cũng là số phận của những tên độc tài còn sót lại trong thế giới văn minh ngày nay, và cũng là lý do vì sao "cấp cao" vc không dám ra tiếp hàng không mẫu hạm "Cao Vĩnh Sơn".
USS Carl Vinson Supercarrier Strike Group! Ultimate Flight Deck Operations compilation video!


USS Carl Vinson (CVN 70) Ammunition Loading Operation, Approaching Korea

USS Carl Vinson Strike Group & ROK Navy

USS Carl Vinson Strike Group Sails Towards North Korea


Carrier Strike Group USS Carl Vinson @ Action flown in South Korea
__._,_.___

Posted by: Sy Tran <sybl@sbcglobal.net>
San Nguyen chuyen

No comments: