Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, March 9, 2018

Hậu Duệ VNCH: Bà Giao Phan Nữ Tổng Giám Đốc Đóng 3 Hàng Không Mẫu Hạm Cho Quân Đội Hoa Kỳ


Bà Giao Phan Nữ Tổng Giám Đốc Đóng Đóng 3 Hàng Không Mẫu Hạm Cho Quân Đội Hoa Kỳ
cùng loại với HKMH FORD Tối Tân Nhất Thế Giới Cho Thế Kỷ 21
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1620b2e509241e79?compose=1620b9ad5c4c56e6&projector=1 Đây là HKMH Carl Vinson Lớp Nimitz của thế kỷ 20HKMH Liêu Ninh - Lớp Lạc Xoong, đồng nát của Trung Cộng sẽ thăm Đà Nẵng Sau Khi HKMH Carl Vinson Rời VN ?
Lac Viet chuyen

No comments: