Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, March 13, 2018

Góc Nhìn qua Thời Gian
VASCAM Concert ti Musco Center: *Góc Nhìn qua Thi Gian* 
MAR. 25, 2018

Sau bui trình din ln đu thành công vang di ca HI VASCAM (Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) vào năm 2017 ti MUSCO CENTER FOR THE ARTS, năm 2018 ti đây VASCAM tr li MUSCO CENTER vi tư cách là mt thành viên liên kết ngh thut ca MUSCO, cùng vi LA OPERA và Philharmonic Society of Orange County, trong mùa trình din th hai ca trung tâm ngh thut MUSCO.

VASCAM, tc Hi Sáng To Ngh Thut và Âm Nhc Cho Người M Gc Vit, do nhà sáng tác nhc, giáo sư tiến sĩ P.Q. Phan cùng bn thành viên na sáng lp vào tháng 11 năm 2015. VASCAM bt đu năm hot đng th 3 ca mình Bng bui nhc *Góc Nhìn qua Thi Gian*, vào lúc 4g chiu ngày Ch Nht, 25 tháng 3, năm 2018. Đây s là mt production đp và đáng nh.

Bui nhc miêu t hành trình âm nhc ca 5 nhà sáng tác gc Vit, còn sng, thuc 5 thế h khác nhau. T t hc cho đến được đào to chuyên nghip, nhng nhà sáng tác này có nhng din gii v âm nhc rt riêng bit đy cun hút khiến mi người trong khán gi đu có th tìm thy mt mi đng cm cho riêng mình. Bui nhc bao gm các mc solo clarinet, ca khúc ngh thut, và hòa tu trng. Đim nhn ca chương trình là màn biu din ca Th Kính, Th Mu và M Mõ—là các nhân vt được yêu thích trong v opera Câu Chuyn Bà Th Kính ca tác gi P. Q. Phan. Các nhân vt này là nhng nhân vt dân gian quen thuc ca Vit Nam. Th Kính tượng trưng cho tình thương nhân loi, Th Mu tượng trưng cho s đam mê cuc sng, và M Mõ tượng trưng cho s khôn lanh. 

Đến vi VASCAM concert 2018 *Góc Nhìn qua Thi Gian* ti Musco Center, quý khán gi cũng s khám phá thêm nhng điu sau: S hóm hnh ca Mãng Ông, cuc đu trí gia M Mõ và Lý Trưởng, s cân nhc gia lý trí và tình thương ca Sư C, và suy tư v cuc đi và con người ca Th Kính. Đây là câu chuyn làm quý v va cười, va chy nước mt, va suy ngm miên man.

*Góc Nhìn qua Thi Gian* được dàn dng đc sc và trang phc đp mt. Vi s tham gia ca 10 soloist. Ngh sĩ clarinet bay sang t Boston (Massachusetts), ca sĩ coloratura-soprano (ging viên) t Baylor University (Texas), ca sĩ mezzo-soprano (chuyên nghip) t San Jose (California), ca sĩ tenor (giáo sư) và ca sĩ bass-baritone (giáo sư) t University of North Carolina (Charlotte, North Carolina), cùng 5 ngh sĩ điêu luyn t Qun Cam—mt percussionist (tiến sĩ), 2 ca sĩ opera đa tài, mt ca sĩ dramatic-soprano, mt ca sĩ lyrical-soprano. Dàn nhc VASCAM gm 10 người, Ban Hp Xướng Ngàn Khơi 27 người, mt nhc trưởng (giáo sư) t trường đi hc Redlands, và 5 nhà sáng tác nhc đến t Philadelphia, Texas, Indiana (giáo sư), Pháp và California. 

VASCAM nhm vào vic gi vng đnh hướng ngh thut ca hi, đng thi đem đến cho khán gi mt kinh nghim thưởng thc âm nhc va đc sc va mang tính gn kết cng đng.   

* VASCAM có vé gim giá cho khán gi mua theo nhóm. Liên h info@vascam.org đ biết thêm chi tiết. VASCAM cũng cung cp vé báo chí. Vui lòng email nếu có nhu cu.

Attachments areaNo comments: