Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, March 17, 2018

HÌNH ẢNH: Biểu tình vì nhân quyền của cộng đồng các nước Đông Nam Á tại Sydney

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/sites/sbs.com.au.yourlanguage/files/styles/big_picture/public/1_570.jpg?itok=X4oml8PwSáng ngày 17 tháng 3, tại Town Hai, Sydney CBD, đã diễn ra cuộc biểu tình lớn của các cộng đồng một số quốc gia Đông Nam Á tại Úc.

By Minh Phuong

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/sites/sbs.com.au.yourlanguage/files/styles/big_picture/public/2_404.jpg?itok=En70CVFU
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/sites/sbs.com.au.yourlanguage/files/styles/big_picture/public/5_265.jpg?itok=VHSs4Whu

HÌNH ẢNH: Biểu tình Hội nghị Thượng đỉnh Asean Sydney

Posted on  by dongsongcu

No comments: