Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, October 28, 2012

Bia Mạc Can

HoangsaParacelsblogspot: Tấm bia 45 năm vẫn sai chính tả tên gọi, sai quân chủng cuả TNS McCain mà Hà Nội vẫn không chiụ sưả; điều này đã chứng minh bản chất lì lợm ngoan cố cuả đảng VC:  Thấy sai không sưả và tiếp tục sai phạm tiếp; chi tiết này khiến ta không thể tin được những gì gọi là lịch sử do đảng cộng sản Hà Nội viết.
Không hiểu TNS McCain có hiểu chữ "tên"  JOHN SNEY MA CAN mà VC gọi ông không?.  Tiếng Việt có chữ "thằng" mà tiếng Anh khó dịch nổi.

Bia McCain ở Hà Nội
Today marks 45th anniversary
 
 
McCain1_zps3520f61e.jpg
 
 
 
McCaiN2_zpscb7cc82e.jpg
 
NGÀY 26-10-1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ
LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ 
ĐÂY LÀ MỘT TRONG 10 CHIẾC MÁY BAY BỊ BẮN RƠI CÙNG NGÀY

No comments: