Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, October 8, 2012

Lễ Huý Nhật Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại San Diego

Lễ húy nhật Đức Hưng Đạo Đại Vương ngày 07-10-2012 tại San Diego do Hội Hải Quân và Hàng Hải San Diego tổ chức

No comments: