Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, October 30, 2012

Một Vài Hình Ảnh Về Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm Nhân Ngày Quốc Khánh 26/10
photo

Dinh Độc Lập, 01-7-1961 - Các đoàn thể chúc mừng TT Diệm nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống.

photo

Saigon 1961

photo
Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội VNCH
 

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

TT Diệm tiếp phái đoàn các tu sĩ Phật giáo tại Dinh Độc Lập nhân dịp kỷ niệm 7 năm cầm quyền 1955-1961.

 
photo

Saigon 1961

photo

Saigon 1961

photo

Ban Me Thuot 1957

No comments: