Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, May 24, 2014

Cờ Vàng tung bay cùng Rolling Thunder DC 2013

Hy vọng một ngày nào đó cũng có Rolling Thunder cho Cựu chiến binh VNCH ngay tại Saigon

quehuongngaymai.com

TVQ chuyển

No comments: