Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, May 18, 2014

Sydney phản đối CS bán nước và Trung Cộng xâm lấn Việt Nam

Gần hai ngàn đồng bào ở Sydney tập trung trước toà lãnh sự Việt Cộng tại Sydney để lên án nhà cầm quyền CSVN bán nước cho Trung Cộng. Theo tin gần đây Trung Cộng đặt giàn khoan trên hải phận VN mà nhà cầm quyền Cộng sản VN không có một phản ứng nào đến sự xuất hiện giàn khoan trên đất nước của mình. Đã từ lâu ngư dân VN đã bi Trung Cộng ức hiếp, bắt hành hạ mà bọn CS chẳng hề bảo vệ người dân của mình. Hầu như ngư dân VN chẳng ai dám hành nghề ngoài biễn khơi như những năm trước đây nữa.


Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Trung Nguyên, Hoàng Sa và Trường Sa âm thầm mất đi về tay giặc. Hàng hoá Trung Cộng nay đã tràn ngậy ở VN, dân Trung Cộng như là một thường dân của VN đi vào không cần giấy thông hành. VN nay như nhà vô chủ của Trung Cộng.

Cộng đồng người Việt tỵ nạn Úc Châucũng như khắp thế giới và đồng bào trong nước đang sôi sục trước sự xâm lăng của TC thế mà VC vẩn tỏ thái độ thờ ơ. Đây là một hình đồng bán nước mà đồng bào trong và ngoài nước lập tức đứng lên lật đổ bọn độc tài bán nước ngay tức khắc đến giành lại giang sơn và sớm đem lại an bình cho người dân Việt.

Kế đến CĐNVTD-ÚC đến toà lãnh sự trung Cộng phản đối Trung Cộng xâm lấn Việt Nam.

Đả đảo Cộng Sản Việt Nam bán nước!

Sydney, ngày 17 tháng 5 năm 2014
 

Thêm hình của anh Trần Quân chụp


lyhuong.net


Nam Yết chuyển

No comments: