Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, May 23, 2014

Tổ Tiên Ta Dựng Nước, Cộng Sản Hà Nội Bán Nước
quehuongngaymai.comNam Yết chuyển hình ảnh


Tổ tiên ta có công dựng nước, bác cháu ta có "công" ..bán nước.  
( dân gian nhái lời Hồ Chí Minh, cha già cuả dân Việt Cộng)

No comments: