Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, January 15, 2016

42 Năm Giỗ Trận Hoàng Sa 19/01/1974- 19/01/2016

Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH San Diego
 5312 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115
Phone:(619) 265-0635, email: hongradiator@yahoo.comThư Mời

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị trưỏng thượng, quý đồng bào, quý hội đoàn, các Quân Binh Chủng QLVNCH.

Theo truyền thống hàng năm, Hội HQ&HH/VNCH/San Diego cùng phối hợp với Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Hội Đền Hùng và các Hội Đoàn Quân, Binh chủng QLVNCH tổ chức ngày giỗ trận hải chiến Hoàng Sa vào ngày Chủ Nhật 24/01/2016.


Thứ nhất: để nêu cao gương bất khuất cuả các chiến sĩ HQ, Điạ Phương Quân đã anh dũng chống quân xâm lăng Trung Cộng để bảo vệ hải biên, bờ cõi vào ngày 19/01/1974.
Thứ Hai:  để duy trì bằng chứng lịch sử kẻ thù phương Bắc đã cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa bằng vũ lực, và gian dối nguỵ tạo di tích, bằng cách chôn dấu vội vã các nấm mộ , đồ sành, sứ trên đảo trước trận hải chiến mà nhân chứng sống là các chiến sĩ Hải quân đổ bộ lên đảo Hoàng Sa.
Thứ ba: để nhắc nhở con cháu phần đất thiêng liêng cuả tổ tiên đã bị giặc tạm chiếm, phải được giành lại bằng mọi cách.

Buổi lễ chia làm hai phần:
1/ Cầu siêu, thả vòng hoa:
        Điạ điểm: Silver Strands Beach5000 CA-75, Coronado, CA 92118, Phone:(619) 435-5184
        Thời Gian: 24/01/2016, từ 09:30AM-11:00AM.
2/ Tế lễ theo nghi lễ truyền thống, thuyết trình và hội thảo, cơm trưa, văn nghệ đoàn kết, đấu tranh.
Điạ điểm:  Hội Đền Hùng, 4120 30th St #104, San Diego, CA 92104, Phone:(619) 282-3771
        Thời gian:  24/01/2016, từ 11:30AM-01:30PM.

Trân trọng kính mời đồng bào, quý hội đoàn tham dự đông đủ để tri ân và vinh danh tử sĩ Hoàng Sa đồng thời gióng lên tiếng nói đoàn kết chống ngoại xâm.

T.M Hội HQ & HH/VNCH/SD
Dương Văn Hồng


Hội Trưởng


Chú ý: Điạ điểm tập trung:  Hong Radiator  5312 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115. Thời gian: trước 08:30AM sẽ có xe đưa rước.
Liên Lạc:
HQ Hồng:619-265-0635 , HQ Lực: 858-699-7985, HQ Hải: 619-264-7037.

No comments: