Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, January 22, 2016

Danh Sách Sơ Khởi Các Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và Đoàn Viên HQ 10 Tử Trận ngày 19/01/1974 Tại Hoàng Sa Do Bộ Tư Lệnh Hải Quân Phát HànhNo comments: