Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, January 19, 2016

Danh Sách 75 Tử Sĩ Hy Sinh Trong Trận Hải Chiến Hoàng Sa(Cập Nhật)


HoangsaParacels: Sau đây là danh sách 75 tử sĩ Hải Quân QLVNCH đã hy sinh chống quân Trung Cộng để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa ngày 19/01/1974. Tài liệu được cập nhật bởi Ban Soạn Thảo Hải Sử.
No comments: