Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, January 19, 2016

Lễ đón 4 chiến sĩ hải quân VNCH & 1 người Mỹ bị TQ bắt làm tù binh trong...

No comments: