Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, January 2, 2016

Mỗi ngày tôi chọn một thằng ngu Trần Khải Thanh Thủy


( Nhại bài :Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của Trịnh Công Sơn)


Mỗi ngày tôi chọn một thằng ngu
Chửi lũ gian tham đè chết cuộc đời
Tôi nhận rõ rồi tôi mới nói
Để khắp nước mình ai cũng hay.
Mỗi ngày tôi chọn một thằng Ngu
Nào có đâu xa đầy giãy bộ, ngành 
Trông mặt chúng kìa, như heo nái
Chó khỉ cũng nhường độ xấu xa
Mỗi ngày tôi chọn một thằng Ngu
Cùng với anh em chửi chúng hàng ngày
Tôi chọn lũ đần qua câu nói
Để thấy dân Việt thật đắng cay Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Từ cấp trung ương đủ các thành phần 
Tôi chọn chúng rồi đưa lên nét
Để dân biết mặt, tránh chúng ra.

Mỗi ngày tôi chửi một thằng Ngu
Vì chúng quê hương nghèo khó hận thù
Tôi chợt biết rằng vì sao dân đói
Vì đất nước này quá nhiều lũ ngu...
Giáng Sinh 2015
TKTT
(Còn nữa)

  

1 comment:

Anonymous said...

"Đầy dẫy" chứ không phải là "đầy giãy".