Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, January 4, 2016

Cho Hải Ðảo Hờn Căm - Phạm Lê PhanLời biển gọi cuối năm .
Hờn căm trừng mắt lửa -
Hỡi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa ...
Mẹ Ðứng mũi Sơn Trà .
Gửi hồn ra Ðông Hải 
Ðảo nổi giận nên biển cuồng sóng dậy. 
Ôi, đất nước ông cha: tay đứt lòng đau. 
Súng thét khơi xa, sao lửa đốt trong đầu 
Lòng mẹ bời bời: ruột mềm máu chảy. 
Mắt mẹ trông vời, triền môi run rẩy: 
- Hỡi Hoàng Sa, hỡi các cháu con ta?
Con cháu mẹ Năm mươi đứa làm anh hùng của bể.
Năm mươi con thành dũng sĩ Trường Sơn 
Bốn ngàn năm mài nhọn mũi căm hờn .
Phóng mắt hận, nghiến răng ghìm giặc 
Bắc Cờ Nương Tử phất bay hồn xâm lược. 
Gươm Mê Linh thét máu nhuộm đầu voi 
"Trèo lên đỉnh núi mà coi .
Dáng Bà quản tượng trăng soi ngời ngời" 
Cửu Chân hề, Cửu Chân ơi!
Gót nhi nữ ra khơi Ðạp tan luồng sóng dữ 
Chém cá tràng kình, rạng danh liệt nữ. 
Dũng khí Nhụy Kiều gục mặt Bắc quân! 
Ngậm mối thù truyền kiếp mấy ngàn năm. 
Con cháu mẹ từng nhọc nhằn u uất 
Đắm biển mò châu phơi rừng tìm ngọc. 
Nanh vuốt sài lang nào kể gái hay trai 
Máu mỡ no nê muông thú một bầy .
Loài đỉa Hán vốn cuồng say máu Việt
Nước độc rừng thiêng một đi là một chết .
Vạn người đi, không một bóng ma về 
Ðá Trường Sơn con khắc ngập câu thề: 
"Ðòi nợ máu phải đổi răng, đổi mắt!" 
Bạch Ðằng xưa nghẹn giòng muôn xác giặc. 
Dù Hán, dù Mông nước đỏ cũng hôi tanh .
Tóc thú đuôi sam - gươm giáo Việt tung hoành 
Vó ngựa Lý, Lê từng phen đạp Tống. 
Ngọn giáo Ðinh, Trần vạch cõi Nam uy dũng. 
Ðầu Mãn Thanh vờn kiếm lộng Quang Trung 
Trải an nguy son sắt vẫn một lòng. 
Mỗi tấc đất một chiến công oanh liệt .
Mỗi tên người một anh hùng, nữ kiệt 
Mỗi gốc cây muôn xác quỉ vùi sâu .
Dòng Việt Nam chưa hề biết cúi đầu .
Dù giặc Bắc bạo tàn hơn súc vật!
Hồn Nam Hải cuối năm 
Lạnh căm căm hơi bấc ! 
Bởi thương con mẹ lên đỉnh Sơn Trà .
"Ôi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa. 
Khôn thiêng nối gót mẹ cha mà về" 
Hãy đứng thẳng mà đi .
Hỡi đàn con từng khua sôi biển cả 
Cất cao đầu uống lời thề sông Hóa. 
Hàm Tử, Vân Ðồn, Tây Kết, Chương Dương 
Vươn chiến công kim cổ Bạch Ðằng Giang.
Xô cuồng vọng Bắc Kinh vào biển máu!
Xưa ông cha mình giết Liễu Thăng, Hoằng Tháo.
Ðánh gục đầu Tôn Sĩ Nghị , Thoát Hoan 
Giờ bè lũ Mao lại xâm phạm biên quan. 
Xua hải tặc cuồng điên lên cướp đảo 
Ôi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa yêu dấu. 
Ðất đai ta một mảng cũng thịt xương 
Tổ quốc ta một tấc cũng tim gan.
Xương thịt đứt thì tim gan đau xót! 
Hỡi đàn con của Cửu Long bất khuất.
Ngạo nghễ trên vai hồn An Lộc, 
Tam Biên Mang trong tim giòng máu thép Trị Thiên. 
Lời phạt Bắc thét run hồn biển cả 
Chiều cuối năm, một mối thù chưa trả .
Xuân sắp về - trời bỗng nặng nề mưa ... 

Gia Ðịnh, chiều 30 Tết Giáp Dần (22-01-1974) 

Phạm Lê Phan 

No comments: