Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, November 20, 2016

Biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico


Biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico dài 3196 kms, đuờng biên 
giới này đi qua sa mạc, làng xóm, sông ngòi từ Vịnh Mexico
(Gulf of Mexico) cho đến bờ Thái Bình Dương. Theo thống
kê , hàng nămcó khoảng 350 triệu nguời đi qua biên giới này ,
trong đó có khoảng 400 ngàn nguời Mễ vô Hoa Kỳ bất hợp pháp .
Hoa Kỳ giáp ranh với Mexico trên đoạn đuờng rất dài nên làm
hàng rào chỉ là ngăn ngắn thôi chứ không thể nào xây cao và 
rào xa đuợc.Vì thế khoảng 20 ngàn nguời lính Hoa Kỳ tại nơi biên
giới họ phải dùng tới các dng cụ khoa học kỹ thuật khác để bắt những di dân lậuLính Hoa Kỳ đi dò thám ban đêm tại biên giới
Biên giới bang qua sa mạc
Biên giới là giòng song Rio Grande. Lính biên giới đang tuần 
tra


Hàng rào biên giới giữa Hoa Kỳ - Mễ. nơi đây gần biển. Bên kia
là biển của đất của Hoa Kỳ bên đây hàng rào là Mễ.

Patrick Lew chuyen

No comments: