Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, November 3, 2016

GIỖ LÍNH tại Nogent Sur Marne, France ngày 2- 11- 2016Lính nào cũng anh hùng, nhưng những người lính chống Cộng Sản
là những người lính dũng cảm, anh hùng nhất.

No comments: