Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, November 27, 2016

Cuban-Americans celebrate the death of CastroĐồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại sẽ vui mừng hơn dân Cuba khi chế độ Việt Cộng sụp đổ.

No comments: