Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, November 15, 2016

Thông Báo Về Vấn Đề Bảo Vệ An Toàn cho Công Dân Hoa Kỳ khi ở Việt Nam


Theo thỏa thuận giữa Hoa kỳ và Việt nam ký kết năm 1994,Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ có quyền tiếp xúc với công dân bị giam giữ nội trong vòng 96 tiếng đồng hồ kể từ khi bị bắt. Công dân Hoa Kỳ có quyền cự tuyệt không trả lời và không hợp tác với nhân viên thẩm vấn của Việt nam, cho đến khi đã nói chuyện được với Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ.

Như một biện pháp phòng thân, công dân Hoa Kỳ cần giữ các số điện thoại dưới đây để liên lạc khi mình hay thân nhân của mình là công dân Hoa Kỳ gặp khó khăn ở Việt Nam:


- Trong giờ làm việc:

(04) 3850-5000 nếu gọi từ Việt Nam
011-84-4-3850-5000 nếu gọi từ Hoa Kỳ.

- Ngoài giờ làm việc: 

090-340-1991 nếu gọi từ Việt Nam, 

011-84-90-340-1991 nếu gọi từ Hoa Kỳ.
Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ và chính quyền Hoa Kỳ nói chung có trách nhiệm bảo vệ công dân.
Chúng tôi khuyên những công dân Hoa Kỳ trước khi lên đường đến Việt Nam nên để lại cho thân nhân ở Hoa Kỳ các thông tin liên lạc kể trên cùng với một bản photocopy passport của mình, phòng khi trở ngại và cần sự can thiệp của Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam.

Luong Mai chuyen

No comments: