Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, November 3, 2016

This Jewelry Is Made From Bombs Dropped During America's 'Secret War'

HoangsaParacels:  Bác Bill nói hữu lý, bom đạn cả hai phía chứ đâu cứ đổ cho bom Mỹ chưa nổ, còn hỏa tiễn, pháo 130 ly, B40, 41, đạn súng cối của VC thì đã nổ banh xác lính Mỹ và lính Cộng Hoà hết cả rồi; thường dân VN bây giờ chỉ chết vì bom đạn Mỹ chưa nổ mà thôi.  Nói ra phải trung thực, còn dối trá, ngụy biện, lấp liếm sẽ bị vach mặt chỉ tên.  Nếu quân Bắc Việt không xâm lăng Nam Việt Nam, Lào, Cam Pu Chia thì đâu có ăn bom Mỹ.

Bill Laurie: "Unexploded NVA ordnance never mentioned.  Laos was pounded by U.S. air as well as NVA arti, mortars, rkets.   U.S. air power would not have been needed if NVA regulars had not invaded Laos (Cambodia, and Republic of Viet Nam).No comments: