Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, November 6, 2016

Phóng Sự Giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm Năm Thứ 53 Tại San Diego


Bà Nguyễn Thiện Lý đã dưng dưng kể lại câu chuyện khi bà còn 12 tuổi,  cả xóm của bà tại vùng quê An Giang đã gục đầu, ôm ngực khi nghe trên đài phát thanh loan tin hai anh em Tổng Thống Diệm bị hạ sát và ghi nhớ lời cha của bà vừa khóc vừa nói:
- Đến hồi vận nước ngửa nghiêng và lòng người trở nên điên đảo rồi.

Phóng Sự Giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm Năm Thứ 53 Tại San DiegoVào lúc 11:00AM ngày Chủ Nhật 6/11/2016, đồng hương đã tới tham dự ngày giỗ thứ 53 của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Hội Đền Hùng San Diego.  Buổi lễ đã được tổ chức theo nghi thức cổ truyền và lễ nghi Công Giáo sau phần chào quốc kỳ và mặc niệm.  Ông Trần Văn Hoach, Hội Trưởng Hội Đền Hùng ghi ơn cố Tổng Thống đã đem lại thanh bình, cơm no áo ấm cho nhân dân Việt Nam và nhất là cụ đã ổn định được đời sống cho hơn 1 triệu dân tỵ nạn cộng sản từ miền Bắc vào Nam năm 1954, cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đặt viên đá đầu tiền cho nền Đệ Nhất Cộng Hoà có kỷ cương, uy tín trên trường quốc tế sau khi dẹp được các cuộc bạo loạn do thực dân và phong kiến giựt dây.  Bà Nguyễn Thiện Lý đã dưng dưng kể lại câu chuyện khi bà còn 12 tuổi,  cả xóm của bà tại vùng quê An Giang đã gục đầu, ôm ngực khi nghe trên đài phát thanh loan tin hai anh em Tổng Thống Diệm bị hạ sát và ghi nhớ lời cha của bà vừa khóc vừa nói:
- Đến hồi vận nước ngửa nghiêng và lòng người trở nên điên đảo rồi.

Ông Nguyễn Lực, Chủ Tich Cộng Đồng đã nhấn mạnh câu nói tiên tri của Tổng Thống họ Ngô:

-Nếu cộng sản chiếm được miền Nam thì Việt Nam sẽ biến thành một tỉnh của Trung Cộng.  Lời tiên đoán đó đã trở thành sự thực.
Buổi lễ kết thúc lúc 2 giờ chiều sau bữa cơm đoàn kết và phần phụ diễn văn nghệ đặc sắc của Ban Hùng Sử Việt San Diego.
Anh chị em Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego đã tới tham dự và dâng hương lên bàn thờ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để tỏ lòng tri ân và tôn kính người đã hy sinh cả đời cho dân tộc.No comments: