Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, November 11, 2016

Phóng Sự Hình Ảnh Cuộc Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh Tại San Diego 11/11/2016

Cựu chiến binh Việt Mỹ đang diễn hành
Các cụ chiến binh Đại Chiến Thứ II


Các thiếu sinh quân TQLC

Thủy thủ tiềm thủy đĩnh

Cựu chiến binh tiềm thủy đĩnh nguyên tử

Khách du thuyền Little Princess ngắm cuộc diễn hành, du thuyền cổ võ bằng những hồi còi dải. 


Các em học sinh cố võ tinh thần chiến binh Đại Chiến thứ IICựu chiến binh Việt Mỹ đang diễn hành


Dựng cờ tại Iwo Jima

HSP

No comments: