Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, June 22, 2013

Hình Ảnh Ngày Quân Lực tại Hải Ngoại

Ngày Quân-Lực VNCH 19-6 được tổ-chức tại Tarrant County (Texas, USA) ngày 15-6-2013

Ngày Quân Lực VNCH 19-6 năm 2013 tại Westminster (California, USA).

Hình ảnh cuả Phát Trần.
Ngày Quân Lực VNCH tại Westminster, Nam California...

https://plus.google.com/photos/116742441964329143824/albums/5890526699607734145?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/105984857632068400600/albums/5889919992432036081

Hình ảnh: Ngày Quân-Lực VNCH 19-6 được tổ-chức tại Tarrant County (Texas, USA) ngày 15-6-2013, do Thủy-Quân Lục-Chiến VNCH Cao-Vững thực hiện.

Sử Gia Bill Laurie chuyển

LỂ CHÀO CỜ NGÀY QUÂN LỰC 19-6-2013 TẠI VÙNG HOA THỊNH ĐỐN


Washington, D.C
LỂ CHÀO CỜ NGÀY QUÂN LỰC 19-6-2013 TẠI VÙNG HOA THỊNH ĐỐN
Jun 17, 2013
by Dung Le
Message from Dũng Lê:
KÍNH CHUYỂN ĐẾN QUÝ NT,HT,CH VA THÂN HỬU MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỂ CHÀO CỜ NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-6-2013 TẠI VÙNG HOA THỊNH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN .
DO LÊ TIẾN DŨNG CỰU SVSQ KHÓA 4/71 THỦ ĐỨC THỰC HIỆN

** Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Tại San Jose, Bắc California.


** Kỷ Niệm Ngày Quân Lực tại Nam California.

Lễ Truy Điệu. Hình ảnh do Thiệu Võ thực hiện.
         


** Kỷ Niệm Ngày Quân Lực tại Nam California.
Lễ Vinh Danh. Hình ảnh do Thiệu Võ thực hiện.


** Kỷ Niệm Ngày Quân Lực tại Orlando, Florida.


** Kỷ Niệm Ngày Quân Lực tại Greenville, South Carolina. 

YouTube - Videos from this email

 
BMH chuyển

No comments: