Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, June 26, 2013

Trải Qua Một Cuộc Bể Dâu


 
   


 

 

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Trích Kiều _ Nguyễn Du
No comments: