Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, April 26, 2017

BỐN HAI NĂM TRƯỚC .... - Ngô Minh HằngBốn hai năm trước, tháng Tư này
Ai ép miền Nam bức tử đây !?
Ai đã đầu hàng, ai cướp nước
Để dài thù hận đến hôm nay !?

 


BỐN HAI NĂM TRƯỚC ....Bốn hai năm trước, tháng Tư này
Ai ép miền Nam bức tử đây !?
Ai đã đầu hàng, ai cướp nước
Để dài thù hận đến hôm nay !?
*
Bốn hai năm trước, tháng Tư này
Buông súng, hờn kia quá đắng cay
Chiến sĩ bao người thành Tử Sĩ
Hồn hòa sông núi, nhập trời mây
*
Bốn hai năm trước tháng Tư này
Nước mất vào tay Việt cộng đây
Chúng đã xâm lăng và cướp đoạt
Bằng trò quỉ quyệt bịp Đông - Tây
*
Bốn hai năm trước tháng Tư này
Cộng giết công bình, cộng đổi thay
Từ đấy quê tôi thành hoả ngục
Già thành trâu ngựa, trẻ thành... "cây"
*
Bốn hai năm trước tháng Tư này
Thủ đoạn giết người thực hiện ngay
Cán, chính, quân nhân tù biệt xứ
Lừa dân, cộng nói chỉ mươi ngày
*
Bốn hai năm trước tháng Tư này
Cộng cướp nhà dân, cướp rất hay
Đuổi chủ đi miền kinh tế mới
Nhà thì cộng chiếm, dọn vào ngay
*
Bốn hai năm trước tháng Tư này
Dân chúng bỗng thành kẻ trắng tay
Hạt  gạo, mớ rau vào hợp tác
Tủ giường, bàn ghế nhẹ nhàng bay...
*
Bốn hai năm trước tháng Tư này
Cộng cướp dân lành, cướp thẳng tay
Tài sản kiểm kê, tiền cộng đổi
"Gúp dân quản lý", cộng xài thay
*
Bốn hai năm trước tháng Tư này
Việt cộng gieo toàn những đắng cay
Từ đấy, đau thương bao thế hệ
Hận thù cao ngất chín từng mây 
*
Bốn hai năm trước tháng Tư này
Cướp được miền Nam, lộ mặt ngay
Cộng Việt lạy Tàu giao đất tổ
Cộng Tàu đòi nợ, rút dao phay ...
*
Bốn hai năm trước tháng Tư này
Kinh nghiệm đau buồn bấy đến nay
Đã khiến dân ta vùng đứng dậy
Thét lời "Diệt Cộng" quật cường thay !...
*
Rồi mai rửa hận tháng Tư này
Việt cộng đầu hàng, đứng bó tay
Gieo gió tất nhiên rồi gặt bão
Luật đời, nhân quả tự xưa nay ....


 Ngô Minh Hằng

No comments: