Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, April 14, 2017

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ủng hộ người VN biểu tình: Đừng sợ bọn qủi dữ


TT Mỹ Trump viết lời ủng hộ người VN biểu tình chống bọn CSVN.
 Đừng sợ bọn qủi dữ.

1 comment:

Lê Châu An Thuận said...

Anh Hải ơi,
Tôi đã vào Tweet của TT Trumpnhưng tôi không thấy cái tweet nầy.
Anh Hải nên coi lại.