Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, April 27, 2017

Lá Cờ Vàng Vẫn Phấp Phới Bay.Sau khi bị đồng hương San Diego phản đối dữ dội về việc nhà trường trương cờ máu của chế đó phi nhân cộng sản Hà Nội,  lá cờ ô nhục này của VC đã bị hạ xuống cách đây hơn một năm,  Ban Giám Hiệu Trường Trung Học Horace Mann SD vẫn tiếp tục duy trì lá cờ Vàng, biểu tượng của người Việt ty nạn cộng sản, yêu chuộng tự do, công lý và nhân quyền trong giàn cờ quốc tế treo chung quanh trường.

Đặc biệt trong dịp tháng Tư Đen, nhà trường đã cho treo lá cờ Vàng ngay sát đường 54th khoảng giữa đường El Cajon và Universty, để đồng hương đi qua để nhận thấy.
No comments: