Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, April 28, 2017

Phân Ưu Bà Hạnh Nhơn

                                       
Vô cùng xúc động và thương tiếc khi nhận được tin:
Bà Quả Phụ Lý Nhựt Hướng
Nhũ Danh Nguyễn Thị Hạnh Nhơn
Pháp Danh  Thân Từ
Đã mãn phần lúc 1 giờ 43 phút sáng Thứ Ba ngày 18 tháng 4 năm 2017PHÂN ƯU
Vô cùng xúc động và thương tiếc khi nhận được tin:
Bà Quả Phụ Lý Nhựt Hướng
Nhũ Danh Nguyễn Thị Hạnh Nhơn
Pháp Danh  Thân Từ
Nguyên Trung Tá Nữ Quân Nhân Quân Lực VNCH
Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH
Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh và Bách Hợp của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam
Đã mãn phần lúc 1 giờ 43 phút sáng Thứ Ba ngày 18 tháng 4 năm 2017
(nhằm ngày 22 tháng 3 năm Đinh Dậu)
Hưởng thọ 91 tuổi
Chúng tôi xin Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến
Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật tiếp dẫn hương linh Phật Tử Thân Từ
sớm An Lạc cõi Niềt Bàn


Ông Nguyễn Văn Lực (CT Cộng Đồng VN San Diego & BCH)
Ông Trần Văn Hoạch (HT Hội Đền Hùng San Diego & BCH)
Ông Hoàng Văn Nhạn (CT Liên Hội Chiến Sĩ VNCH SD & BCH)
Bà Đăng Kim-Trang (HT CLB Hùng Sử Việt SD & Thành Viên)
Ông Dưong Hồng (HT Hội Hải Quân & Hàng Hải SD & BCH)
Cựu Dân Biểu Lê Tấn Trạng (TB Tổ Chức Buổi Gây Quỹ TPB & Nhân Quyền 2016)
Ông Mai Lang Luông (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng SD)
Ông Võ Văn (Liên Minh Quang Phục VN SD)
Ông Nguyễn Lô (Thành Bộ Đảng Dân Tộc SD)
Ông Nguyễn Quý (Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm SD)
Ông Trần Chấn Hải (Điện Báo Hoàng Sa SD)
Ông Trần Trọng Nghĩa (Đài Tiếng Nước Tôi SD)


Đồng Thành Kính Phân ƯuNo comments: