Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, April 1, 2017

Hải Quân Lương Thanh Sắt, Người Bạn Hiền Thân Thiết
Chúng tôi vừa nhận được tin:
Cựu chiến hữu cơ khí Hải Quân Lương Thanh Sắt, người bạn hiền thân thiết trong gia đình Hải Quân Nam Cali vừa từ trần ngày 28 tháng 3 năm 2017 tại Bệnh Viện UCI, Orange, California.
Hưởng thọ 88 tuổi.

Thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Lương Thanh Sắt và tang quyến.

Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego

No comments: