Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, June 23, 2017

Hai lỗi quan trọng trong chính sách của Mỹ ở Biển Đông Ely Ratner

Nếu chính quyền Trump nghiêm túc về việc ngăn chặn sự kiểm soát của Trung Quốc trên Biển Đông, họ sẽ phải ngừng phạm vào hai lỗi quan trọng này trong chính sách của Hoa Kỳ.

Tàu tuần duyên của Trung Quốc đi ngang qua một tàu đánh cá của Trung Quốc tại bãi Scarborough trong vùng tranh chấp ở Biển Đong, ngày 5 tháng 4 năm 2017. Nguồn: Erik De Castro / Reuters.
Trong cuộc đối thoại về Ngoại giao và An ninh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Susan Thornton đã trả lời câu hỏi của Anne Gearan của tờ The Washington Post về cách giải quyết của Chính quyền Trump đối với Biển Đông. Thornton trả lời ngắn gọn cho thấy hai thiếu sót lớn trong chính sách hiện tại của Hoa Kỳ đang lót đường cho Trung Quốc tạo vùng ảnh hưởng ở Đông Nam Á. (Tôi đã viết chi tiết hơn và đưa ra các lựa chọn khác trong ấn bản Tháng Bảy / Tháng Tám của tạp chí Foreign Affairs trong bài tựa đề “Chuyển hướng: Làm thế nào để chận sự bành trường của Trung Quốc trên biển”.)

Thứ nhất, Thornton lặp lại lời Hoa Kỳ thường kêu gọi Trung Quốc và những quốc gia khác đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông ngừng những hoạt động quân sự đang tiến hành tại các hòn đảo đang bị họ chiếm đóng. Thornton lưu ý rằng, “Chúng tôi nghĩ là tất cả các bên phải ngưng ngay bất kỳ công trình xây dựng hoặc những việc quân sự hóa nào tại các điểm mà họ có tiền đồn.” Nhưng đây là vấn đề: Mỹ muốn thấy không có việc quân sự hóa sẽ không thay đổi hành vi của Trung Quốc trừ khi nó được hậu thuẫn băng những hậu quả rõ ràng và đáng tin đối với những gì mà Hoa Kỳ đang chuẩn bị hành động nếu Trung Quốc tiếp tục con đường chuyển đổi những hòn đảo nhân tạo thành các căn cứ quân sự tiên tiến. Nếu Trung Quốc không phải trả giá đắt vì những hành động của họ thì việc Hoa Kỳ nghĩ “nên xảy ra” sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết.

Thứ hai, và có liên quan, Thornton kết luận bằng cách lưu ý rằng, “Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là cần giảm căng thẳng xuống trong những vấn đề này.” Nhận xét này cho thấy sự sợ hãi rủi ro cục bộ trong chính sách Hoa Kỳ đã nhận chìm những lợi ích sống còn của Hoa Kỳ ở Châu Á. Phù hợp với chiến lược lớn của Hoa Kỳ có từ trăm năm qua, mục tiêu chính của Hoa Kỳ ở Biển Đông phải là để ngăn chặn sự thống trị của một thế lực đối nghịch, trong trường hợp này là Trung Quốc. Đôi khi có thể nó có nghĩa là cố gắng làm giảm căng thẳng, nhưng vào những thời điểm khác Hoa Kỳ phải thoải mái với một thái độ tranh chấp và cạnh tranh hơn. Chính sách mà một mục chỉ đơn giản là tìm cách giảm căng thẳng tự nó đã tạo ra một môi trườngkhoan nhượng trước sự quyết đoán và quân sự hóa của Trung Quốc. Như tôi đã viết với Elbridge Colby trong Foreign Affairs vào năm 2014, “Trung Quốc đang lợi dụng sự lo ngại rủi ro của Washington bằng cách lắc thuyền, xem nó có thể đạt được lợi gì trong tiến trình này, và để Hoa Kỳ phải lo điều chỉnh cho đúng lại.” Đây vẫn là những vấn đề của ngày hôm nay.

Nếu chính quyền Trump nghiêm túc về việc ngăn chặn sự kiểm soát của Trung Quốc trên Biển Đông, họ sẽ phải ngừng phạm vào hai lỗi quan trọng này trong chính sách của Hoa Kỳ.

Nguồn: Two Cardinal Sins of U.S. South China Sea Policy. Ely Ratner, Council on Foreign Relations, June 20, 2017.

No comments: