Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, June 21, 2017

Một người Việt được bầu làm Dân Biểu Pháp.

​ 

1-​Ngày 18 tháng 6, dân Pháp đi bầu để chọn 577 dân biểu vào Quốc Hội Pháp. Kết quả đã cho thấy đảng En Marche (Tiến Bước) của Tổng Thống trẻ tuổi Emmanuel Macron đã về đầu với 350 ghế, chiếm đa số tuyệt đối để làm việc.


Trong số 350 dân biểu được bầu dưới 'màu cờ' của đảng En Marche có cô Stéphanie Đỗ, một cô gái trẻ, duyên dáng, học giỏi, sinh năm 1979 hiện làm việc cho Bộ Kinh Tế Tài Chánh Pháp. Cô ra ứng cử ở vùng Seine et Marne, ngoại ô Paris, nơi ngoài người bản xứ còn có một cộng đồng đông đảo người VN và các sắc tộc Á Châu khác. 

Vị nữ Tân Dân Biểu này đã được bầu với tỷ lệ 56,31% và đã được TT Macron ủng hộ. 


Cô sinh ra tại SG và sang định cư tại Pháp lúc 10 tuổi dưới diện bảo lãnh 'đoàn tụ gia đình'. Cùng gia đình gồm cha mẹ, anh em rất gắn bó, cô đã sống tại vùng Seine et Marne nhiều năm trời. Cô nói tiếng Việt thông thạo. Dù được bầu làm Dân Biểu để dự thảo những đạo luật tương lai cho nước Pháp, nữ Dân Biểu Stéphanie Đỗ sẽ cố gắng bảo vệ cộng đồng VN khi có cơ hội. 

Xin nói thêm, ông nội cô thời TT Ngô Đình Diệm đã giữ chức Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện. (Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh). 

Chúc Tân Dân Biểu Stéphanie Đỗ công danh sáng lạng. Từ đây người Việt ở Pháp có thể hãnh diện có vị Dân Biểu đại diện cho dân tộc mình. 


Nữ Dân Biểu riêng tặng cho chúng ta bức ảnh. 

Thanh Vân
(Paris, 19/06/2017)

No comments: