Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, June 14, 2017

THƯ MỜI CỦA LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH NAM CALIFORNIA THAM DỰ NGÀY QUÂN LỰC 2017


THƯ MỜI CỦA LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH NAM CALIFORNIA THAM DỰ NGÀY QUÂN LỰC 2017

Ban Tổ Chức NGÀY QUÂN LỰC 2017 gửi THƯ MỜI quý Chiến Hữu và quý Đồng Hương tham dự NGÀY QUÂN LỰC 2017 trong hai buổi Lễ truyền thống:

ĐÊM TRUY ĐIỆU
Thứ Bảy 17/6/2017 -  từ 6:30PM đến 9:00PM
NGÀY VINH DANH
Chủ Nhật 18/6/2017 -  từ 10:30AM đến 3:00PM

Xin mời xem đầy đủ chi tiết trong THƯ MỜI như sau:
"In Memory of Those Men and Women Who Gave the Full and Final Measure of Their Devotion for Our Freedom." 

Lang Pham chuyen 

No comments: