Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, June 28, 2017

TNS Janet Nguyễn/TB California phản đối cuộc viếng thăm của phái đoàn QH/VC

Để ký vào bản kiến ​​nghị phản đối, xin vui lòng vào trang mạng: http://baovecongdong.com/petition/hay-cung-toi-phan-doi-chuyen-vieng-tham-cua-phai-doan-cong-san-viet-nam


No comments: