Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, April 12, 2013

Cậu Ủn: Destroying America


                                                                   
 
 Cha Nào, Heo Nấy
 
Đám tướng bạc nhược này đánh ai ???
 
 Tướng nịnh quanh ta
 
BBQ Ủn chắc ngon ngang heo sưã
 Ráng ăn thêm bean may ra được làm Tijuna's Cop
 
 
Cậu Ủn mới có vợ đẹp, con khôn hơn... cha; chẳng lẽ chán đời muốn tự tử sớm mà dám cả gan gây chiến với chú Sam.  Hay là muốn lấy le với nàng ???

No comments: