Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, March 14, 2015

Giặc Cờ Đỏ Đã Lộ Diện

Ngày 14-3-2015 tại tượng đài Lý Thái Tổ, Đoàn TN Cộng Sản Hồ Chí Minh với cờ Đỏ Sao Vàng và cờ Búa Liềm đã phá hoại Lễ Tưởng Niệm các Chiến Sĩ hy sinh tại Gạc Ma, Trường Sa 1988.
image


No comments: