Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, March 26, 2015

Lễ Khánh Thành tượng Hồng Y Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận

Tượng Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được dựng tại nhà Thờ Holy Spirit Parish, San DiegoĐược biết cha Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 7/4/1928 tại Phú Cam Huế, thụ phong Linh Mục vào ngày 11/06/1953, đậu Tiến sĩ Thần Học ( Canon Law) tại La Mã, thụ phong Giám Mục tại Nha Trang, và được bổ nhiệm làm phụ tá Tổng Giám Mục tại Sài Gòn ngày 24/4/1975 và mấy ngày sau đó sau đó Ngài bị VC bắt ngày 30/4/1975.  Ngài bị tù cải tạo 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam, không được xét xử. 


San Diego: Lễ Khánh Thành tượng Hồng Y Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận được cử hành thật trọng thể vào lúc 06:00PM ngày Chủ Nhật 22/03/2015 tại nhà thờ Thánh Linh Holy Spirit Parish đường 55 thành phố San Diego.  Hàng trăm giáo dân Việt, Mỹ, Mễ từ khắp các giáo xứ đã đến tham dự.

Đức Ông Roger A. Lechner, cha Chánh Xứ làm lễ Phép cho tượng Đức Cha Thuận

Giáo dân San Diego dự lễ

Quang cảnh bên trong nhà Thờ


Quốc Kỳ Việt Nam luôn luôn được trưng bày trang trọng trong nhà thờ Holy Spirit Parish

Nghi thức trong nhà Thờ

Đức Ông Roger A. Lechner, cha Chánh Xứ 


Các giáo dân đến chiêm ngưỡng tượng

Đoàn Hiệp Sĩ Columbus tuốt kiếm chào kính tượng đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Cha Lại Văn Đoàn, cha Phó nhà thờ Holy Spirit giả thích chi tiết về ý nghiã cuả bức tượng.

Đúc Ông Mai Thanh Lương chụp hình cùng giáo dân


Đức Ông Roger A. Lechner, cha Chánh Xứ 


Buổi lễ trước đó đã được cử hành bên trong nhà thờ do Đức Ông Mai Thanh Lương từ Orange County  chủ trì.  Đức Ông Roger A. Lechner, cha Chánh Xứ trước khi về hưu đã gấp rút lo toan cho bức tượng cuả cha Thuận được hoàn tất, vì Ngaì rất mến phục đức cha Thuận và được cha Thuận làm phép nhiệm màu trong lần gặp gỡ tại nhà thờ Thánh Linh.
  
Đoàn Hiệp Sĩ Columbus trong lễ phục cổ truyền đã tuốt kiếm trần chào kính khi tượng cha Nguyễn Văn Thuận được gỡ bỏ tấm vải phủ ngoài.  Tượng Đức Hồng Y được làm bằng đồng đen, một tay giơ cao cánh cưả chấn song nhà tù và từ đó bầy bồ câu hoà bình tung bay.

 
Được biết cha Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 7/4/1928 tại Phú Cam Huế, thụ phong Linh Mục vào ngày 11/06/1953, đậu Tiến sĩ Thần Học ( Canon Law) tại La Mã, thụ phong Giám Mục tại Nha Trang, và được bổ nhiệm làm phụ tá Tổng Giám Mục tại Sài Gòn ngày 24/4/1975 và mấy ngày sau đó sau đó Ngài bị VC bắt ngày 30/4/1975.  Ngài bị tù cải tạo 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam, không được xét xử. 
Sau khi được trả tự do vào năm 1988,  Ngài bị quản chế tại gia và bị lưu đày vào năm 1989.  Được triệu tới La Mã, Ngài được phong chức Hồng Y và được bổ nhiệm làm Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình cuả Toà Thánh La Mã vào năm 1994.  
Ngài thường thăm viếng Hoa Kỳ để giảng dậy, và đã viếng nhà Thờ Thánh Linh vào năm 1998 và 1999.  Ngài mất tại La Mã vào  ngày 16/9/2002.
Cha sở Roger A. Lechner, Chánh Xứ nhà thờ Holy Spirit đã từng qua La Mã làm chứng nhân cho phép lạ mà cha Thuận đã ban cho ông.

Vào ngày 5/7/2013, Đức Cha Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được Giáo Hoàng Francis, Toà Thánh phong Chân Phước "Servant of God" trong tiến trình để được phong Thánh.

HoangsaParacels

No comments: