Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, March 8, 2015

Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3/2015


Biểu Tình Chống Nguyễn Minh Triết Ngày 22 và 23/6/2006 tại 
Dana Point, Orange County USA
 
 

 
 Biểu tình chống Tàu xâm lấn Biển Đông tại Hải NgoạiBiểu tình chống Tàu trong nước.

No comments: