Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, March 18, 2015

Úc Châu: Biểu tình chống Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc Hội Canberra.Chương trình lúc 9.giờ 20, với nghi thức Chào Cờ Úc-Việt và phút mặc niệm.

Ông Lê Công, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/ACT
Diễn văn khai mạc phát biểu và mạnh mẽ án phái đoàn  Việt Cộng  Nguyễn Tấn Dũng kẻ bán nước

TS Hà Cao Thắng, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/NSW
LS Võ Trí Dũng Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/LBUC
Ông Hải Vân Phó Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/QLD
Ông  Trần Vĩnh Triều  đại diện CĐNVTDUC/VIC
Bs Nguyễn Mạnh Tiến cựu chủ tịch CĐ/NSW/UC
Ông Võ Minh Cương cựu chủ tịch CĐ/NSW/UC
Ông Nguyễn Văn Thanh cựu chủ tịch CĐ/NSW
Ls Nguyễn Quốc Toàn cựu phó chủ tịch CĐ/NSW
Và chiến sĩ Võ Đại Tôn.

Một ý chí là tố cáo tội ác Việt Cộng bán ngước
muốn đất nước thật sự thanh bình có tư do nhân quyền, mà chế độ rừng rú nay cai trị cái gọi là: (thống nhất đất nước bè lũ bán nước) tại cuộc biểu tình này, đồng hương uất hận nhiều tiếng hô đả đảo Nguyễn Tấn Dủng bán nước Nguyễn Tấn Dũng đi chết xuống địa ngục Nguyễn Tấn Dũng (Go to hell) lần này Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đến Quốc Hội Canberra  khống có bắn súng đại bác đây là điều bể mặt cho thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong lúc làm lễ chào có trên bầu trời mưa nhỏ rải rác rồi sau đó. Cũng hồn thiêng song núi, trời tạnh mưa và nắng ấm lòng người không còn lo mưa, cuộc biểu tình tiếp diễn hô đả đảo (Nguyễn Tấn Dũng Go to hell Nguyễn Tấn Dũng bán nước... với nối tiếp nhịp nhàng tiếng nhạc khí thế bừng bừng lửa đấu tranh bằng tiếng nhạc. Thề không phải bội quê hương và nhiều bản nhạc đấu tranh khác, 

các vị chủ tịch Cộng Đồng trao thỉnh nguyện thư cho Ông  Chris Hayes – Dân biểu liên bang Úc Châu.
 
Sau cùng các vị chủ tịch CĐ cảm ơn đồng hương đã về Canberra tham dự biểu tình ban tổ chức, chúc bà con được khẻo mạnh và kêu gọi tại chỗ, đồng hương đi tham dự đánh dấu 40 quốc hận sẽ  biểu tình quốc hận trước tòa đại sự Việt Cộng tại Canberra vào ngày 26 tháng 4 năm 2015

Trần Văn Thinh
Sydney:  Úc Châu
18/3/2015


 

 


http://anhsang21.blogspot.com.au/2015/03/uc-chau-bieu-tinh-ch-ong-viet-cong_18.html


TVQ chuyển

No comments: