Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, April 18, 2016

17/4/2016 Tiệc cưới Tú Nghiên : 30 TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM nhưng tổng cộng họ đã ở cả 200 năm tù trong chế độ CSVN này ...

Tối 17/4/2016 tại tiệc cưới của hai cựu Tù Nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Tú & Phạm Thanh  Nghiên chỉ có mặt 30 TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM nhưng tổng cộng họ đã ở cả 200 năm tù trong chế độ CSVN này ... 
Thượng tọa Thích Thiện Minh 26 năm, chú rễ Huỳnh Anh Tú 14 năm, Mai Thị Dung 11 năm, Võ Văn Bửu 9 năm, cô dâu Phạm Thanh Nghiên 4 năm, ... ngoài ra còn có BS Nguyễn Đan Quế, LS Lê Công Định, GS Phạm Minh Hoàng, KS Phạm Bá Hải, KS Đinh Nhật Uy, Ký giả Trương Minh Đức, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Bắc Truyển, SV Nguyễn Phương Uyên, 
MS Dương Kim Khải, MS Nguyễn Hồng Quang ...

No comments: