Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, April 8, 2016

CÔNG AN CHỦ TỊCH (nước): CSVN LOẠN ! - Vi Anh


Dịch là Trần Đại Côn An. Hình trích Dân Làm Báo.

Thông thường các nước văn minh, ít khi quân đội, công an được lên làm quốc trưởng, kể cả bộ trưởng nội an, quốc phòng cũng thường do chánh trị gia dân chính phụ trách. Ngay như nước Mỹ, Tướng Washington đại thắng quân Anh, Tướng Eisenhower đại thắng Thế Chiến 2, và nước Pháp Tướng De Gaulle giải thoát nước Pháp khỏi gông cùm Đức Quốc xả, cả ba đều là tướng quân đội cũng chỉ đắc cử làm tổng thống hai nhiệm kỳ thôi. Thời CSVN qua nhiều đời tổng bí thư Đảng CSVN chủ tịch nước cũng gốc dân chính, không ai là tướng quân đội hay tướng công an. Chỉ có thời Tổng bí Thư CSVN Nguyễn phú Trọng đưa Đại Tướng Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang lên làm chủ tịch nước CSVN. Phân tích cho thấy trong hoàn cảnh nội bộ Đảng bị chia rẽ vì thân TC, thân Mỹ, kỳ thị Bắc Nam, bất bình trong việc đề cử lãnh đạo đảng, nhà nước, còn “quần chúng nhân dân thì bất mãn Đảng bất động trong việc bảo quốc, như thông đồng để TC xâm lấn biển đảo của VN, phe thân TC do Nguyễn phú Trọng cầm đầu độc diễn tham quyền cố vị lại cử Đại Tướng Công an Trần đại Quang, một công nòi của Công an lên làm Chủ Tịch Nước CSVN là hiện tượng báo biến loạn xảy ra cho chế độ, cho đảng CSVN nói chung và cho phe nắm đảng quyền của Nguyễn phú Trọng nói riêng.Trước nhứt là rối loạn trong Đảng CSVN. Thực vậy, hơn ai hết Ông Hồ chí Minh là cha già khai sanh ra Đảng CSVN, và người khai nguyên ra chế độ CSVN sau khi cướp được chánh quyền, cho tới chết cũng chưa bao giờ Ông cử một công an nòi dù tướng hay tá, trung ương ủy viên, hay ủy viên bộ chánh trị lên làm Chủ Tịch Nước. Và kể cả nhưng tổng bí thư hậu bối của Ông Hồ cũng thế, không làm như Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng độc diễn lưu nhiệm rất mất lòng dân, chia rẽ đảng lại đưa một đại tướng công an, một công an nòi lên làm Chủ Tịch Nước. Và đưa lên một cách vi hiến, bất chấp tập tục tổ chức hành chánh công quyền của đảng, qua việc dàn dựng cho Quốc Hội khoá 13 sắp mãn nhiệm lên họp thức hoá, tấn phong, soán quyền của quyền Quốc Hội khoá 14 được các định chế hiến pháp và tập tục hằng cữu của CS qui định. Tổng Trọng đã tạo một tiền lệ đảo chánh Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước và Chủ Tịch Quốc Hội mà nhiệm kỳ tới tháng 5 mới mãn.

Tổng Trọng tạo một mầm móng trong đầu Trần đại Quang một đại tướng công an nắm quyền lực an ninh trật tự của chế độ. Khơi động tham vọng, thói suy nghĩ, logic hành động của Con Người, người ta làm được thì mình làm được. Trần đại Quang thấy Tổng Trong không có quân, không có cảnh lực mà lật đổ, đảo chánh được thì y vốn là đại tướng công an, bộ trưởng công an, công an nòi, từng ăn chia, nâng đỡ, sống với lực lượng công an cảnh sát, thấy mình còn thừa sức trăm ngàn lần hơn để lật đổ Tổng Trọng nay đã quá già, quá mất lòng dân, quá coi thường nguyên tắc dân chủ tập trung của đảng. Quyền hành chánh trị là một thứ á phiện dễ ghiền hơn á phiện nữa. Tướng Quang cũng là con người nên cũng ăn quen mà nhịn không quen, sớm muộn gì Tướng Quang cũng trở thành một Frankenstein, một con quỷ lộn hồn giết người tạo ra mình.

Sở dĩ gần hết nhiệm kỳ tổng bí thư của Tổng Trọng, Ông đã tìm đủ mọi cách để hạ Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng cái chánh là để chận đường Nguyễn tấn Dũng lên làm tổng bí thư vì thấy thế lực của TT Dũng nắm Nhà Nước mạnh có thể ngăn chận tham vọng lưu nhiệm của Trọng.

Nhưng thế lực của TT Dũng đâu có mạnh và rộng khắp như của Đại Tướng Công an Trần đại Quang. Công an cảnh sát trong chế độ CS đông như kiến cỏ, cái gì cũng dám làm dù gian ác nhứt. Là chuyện dễ như ăn tô bún riu đối với Chủ Tich Công an Trần dại Quang sai khiến một số tay em công an cảnh sát đến bao vây Bộ Chánh trị để gọi là “bảo vệ an ninh cho các đồng chí”. Rồi trong bốn bức tường và trong phòng tổng bí thư cửa đóng, cúp điện thoại, internet, Quang cho một công an bắn chết Tổng Trọng, rồi công bố Trọng là tự sát thì dễ như chơi. Mấy uỷ viện Bộ Chánh trị kia sợ điếng hồn, mất vía, teo bu gi, không bảo cũng “nhứt trí, đồng tình cộng đồng tuyên trạch triệu thỉnh Đại Tướng Trần đại Quang Chủ Tịch Nước kiêm luôn Chủ Tịch Đảng CSVN.

Thứ đến là đại hoạ cho bộ mặt của CSVN. Lâu nay chế độ CSVN đã để cho công an cảnh sát hèn với giặc, ác với dân lộng hành, đã trở thành chế độ cảnh sát trị (régime policière) trên phương diện công luận rồi. Ngày Đại Tướng Công an, Bộ Trưởng Công an Trần đại Quang được Đảng CSVN đưa lên làm Chủ Tịch Nước tuy chỉ có tính nghi thức, ngoại giao nhưng vẫn là quốc trưởng trên danh nghĩa cho chế độ CSVN. Chế độ CSVN sẽ đậm nét hình sự, công an, mật vụ hơn, trở thành chế độ công an trị.

CSVN là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, không những dùng cảnh sát, mà còn dùng công an không mặc sắc phục và công an dùng du đãng giả dạng thường dân trấn áp nhân dân nữa. Công an không cần mặc sắc phục, không bảng tên, vũ khí dấu kín trong người nên họ không bị lộ tẩy, không sợ dân chúng tố giác, vì vậy họ dễ tàn bạo, gian ác hơn cảnh sát phải mặc sắc phục, mang bảng tên khi đối phó đối với dân.

Đại Tướng Công an Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang là một đại cán CS đại gian đại ác. Y khai gian lý lịch, nhỏ hơn 6 tuổi thật. Một bằng chứng không thể chối cãi là tất cả những văn bằng tốt nghiệp đại học học đại của Quang đều ghi rõ năm sinh là 1950.

Đại Tướng Công an Trần Đại Quang không những gian với đảng trong lý lịch mà còn ác với đồng chí thứ trưởng của y nữa. Y dàn dựng thuốc chết Thứ Trưởng Phạm chí Ngọ của y để bịt miệng nhơn chứng, bịt đầu mối trong vụ Quang hối lộ chấn động trong chế độ CS thời chuyển sang kinh tế thị trường theo đinh hướng xã hội chũ nghĩa.

Vi Anh

No comments: