Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, April 10, 2016

Uncle Hồ Biến Thành Uncle Bia HơiSau 41 năm, cái tên Hồ chí Minh vẫn bị đánh bật khỏi cộng đồng Việt Nam hải ngoại. - Điểm son là sự góp mặt của giới trẻ lớn lên sau 1975 và những tráng niên của thế hệ 1970's. - Ba vị chủ tịch Cộng Đồng, đương kim và cựu, của 20 năm qua đồng có mặt và lên tiếng. Đoàn kết, tiếp nối, giữ vững lập trường là truyền thống của các Cộng Đồng tiểu bang và liên bang Úc châu. - "Bác Hồ" bị đổi tên thành "Bác Bia Hơi"! Không biết những người tôn sùng họ Hồ cảm thấy thế nào?

Nhà hàng đã đồng ý ghi danh để đổi tên mới: "Uncle Bia Hoi"..
Mời xem phóng sự bằng hình cuộc biểu tình do BS Nguyễn Văn Hoàng (Brisbane, Queensland, Australia),thực hiện...
Bước đầu phản ứng nhanh chóng kịp thời của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Brisbane, đã mang lại kết quả cụ thể.
Chờ xem những diễn tiến trong những ngày sắp tới...


Sunday, April 10, 2016

Phóng sự bằng hình cuả Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng (Brisbane, Queensland, Australia).

"Bác Hồ" đổi tên ở Brisbane!
Phóng sự bằng hình thu thập từ phóng sự của đài số 2 (ABC), số 7, số 9 và số 10, ngày 10/4/2016. -
Sau 41 năm, cái tên Hồ chí Minh vẫn bị đánh bật khỏi cộng đồng Việt Nam hải ngoại. - Điểm son là sự góp mặt của giới trẻ lớn lên sau 1975 và những tráng niên của thế hệ 1970's. - Ba vị chủ tịch Cộng Đồng, đương kim và cựu, của 20 năm qua đồng có mặt và lên tiếng. Đoàn kết, tiếp nối, giữ vững lập trường là truyền thống của các Cộng Đồng tiểu bang và liên bang Úc châu. - "Bác Hồ" bị đổi tên thành "Bác Bia Hơi"! Không biết những người tôn sùng họ Hồ cảm thấy thế nào?
Xin xem thêm lời ghi chú của từng hình.Hướng tương lai
Nhà hàng Việt Nam ở vùng Fortitude Valley, lấy tên "Uncle Ho", trước áp lực của cộng đồng người Việt tại Brisbane, 
đã đổi tên là "Uncle Bia Hoi".
Phải chăng đây là gáo nước lạnh tạt vào mặt những người tôn sùng họ Hồ?
Đây bảng hiệu " Uncle Ho"
Ông Trần Hưng Việt, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland.

Anh Duc Truong: "Ho chi Minh, murderer, murderer, murderer!!!"
- Hồ chí Minh, tên sát nhân!!!

Không nhượng bộ.
Quyết không dừng bước.
Bạn trẻ Úc ủng hộ cộng đồng.
Tuan Le, áo xanh mang bảng trước ngực, chính khí, dấn thân. Thế hệ 1970's.
Sẽ biến thành "Uncle Bia Hoi". Mỉa mai thay!
Đã từng dùng lễ, nhưng chủ nhà hàng không nhượng bộ, nên bất đắc dĩ phải dụng lực.
Những người sinh sau năm 1975, nhỏ nhưng không ngây thơ:
- "những chủ nhân của Uncle Ho xúc phạm toàn thể cộng đồng người Việt ở đây".
Không thể không lắng nghe tiếng của bô lão.

Đây "Uncle Ho".

Nhà hàng "Uncle Ho", đổi tên là "Uncle Bia Hoi".

Người Úc cũng tham gia biểu tình chống "Uncle Ho".

Hợp ca chống Cộng.
Bất nhẫn trước cái tên "Uncle Ho", trẻ nhưng hiểu lịch sử.

Giọt nước mắt tháng Tư.

Bác sĩ Trần Trung Hoà, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland.


Nhà hàng Việt Nam ở vùng Fortitude Valley, lấy tên "Uncle Ho", trước áp lực của cộng đồng người Việt tại Brisbane, đã đổi tên là "Uncle Bia Hoi".
Phải chăng đây là gáo nước lạnh tạt vào mặt những người tôn sùng họ Hồ?


 Hoan hô 

bravo(4).gif

BMHWashington, D.C 
Uproar over restaurant name


Uncle Ho Vietnamese Restaurant in Brisbane Fortitude Valley. Pic: Jack Tran
STAFF at a Brisbane restaurant closed its doors today after reportedly receiving death threats, as protesters condemned management over its insensitive choice of name.
Channel 7 has reported that Fortitude Valley’s Uncle Ho restaurant and bar closed its doors early as protesters incensed by its name - a reference to Vietnamese dictator Ho Chi Minh - refused to leave.
Management have also reportedly told the TV network that it will now change the restaurant’s name.
EARLIER: Protesters have gathered in Fortitude Valley to protest the name of a new Brisbane eatery, claiming it adversely references a communist dictator.
Queensland members of the Vietnamese community in Australia argue Vietnamese restaurant and bar Uncle Ho, which opened in Fortitude Valley last month, gives nightmares to families who fled Vietnam’s communist regime by referencing leader Ho Chi Minh.
Play
0:00
/
0:00
Fullscreen
Mute

Protesters rally outside Fortitude Valley 'offensively' named restaurant 'Uncle Ho'

Queensland chapter president Dr Bui Cuong said between 150 and 200 people would stage a protest outside the restaurant today and would continue to organise objections until the owner changed the name.
“The communist people called him Uncle Ho. That is Ho Chi Minh. He is a mass murderer, a dictator,” Dr Bui told The Sunday Mail.
“People can support the communists, but the Vietnamese people here are the people who ran away from them. We don’t want anything to do with the communists.”
In the 20 years after the Vietnam War ended in 1975, about 2 million people left the country in a mass exodus to escape the communist regime, headed by Ho Chi Minh, with hundreds of thousands dying on the journey.
Dr Bui said he voiced their concern to restaurant director Anna Demirbek, but claimed she declined to change the name because it was “too much money”.
“I have nothing against her, but I am very against the name Uncle Ho because that brings back the bad memories, the nightmares for people who lost their families. Every time they think about it, they cry,” he said.
Dr Bui Cuong outside the restaurant that he says upsets many in the Vietnamese community. Pic: Jack Tran
“If they still don’t change the name after the protest, we will protest again and again until the name is changed.
“521 soldiers from Australia and New Zealand died fighting against Ho Chi Minh and the communist army. Why would you bring the name Uncle Ho?”
Ms Demirbek declined to comment.

No comments: