Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, April 28, 2016

lỗi hẹn - An Sơn


Anh vn biết...khi xưa anh lỗi hẹn..
mãi theo tàu..rẽ sóng...vượt đại-dương.

bao cảnh lạ...làm sao mà không thích..
những nụ cười..ánh mắt của giai-nhân..em ngậm ngùi khi anh là thuỷ-thủ..
cuộc đời anh đâu phải của riêng em???
Biết tìm đâu chim trời và cá biển...
nên thôi đành đôi ngã...cảnh chia-ly...
gặp lại đây..sau bao năm chia cách..
tình chúng mình cũng vậy phải không em???
em vẩn thế và anh cũng như thế...
cuộc tình xưa nay bỗng trở đậm-đà..
cám ơn nhau..không hờn hay trách móc..
còn dặn dò lo-lắng khi xa nhau...
hai hàng lệ long-lanh nơi khóe mắt
ngày chia tay bịn rịn biết sao chừ?????....
                  
                                             An Sơn

No comments: