Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, January 7, 2017

Con đường trên biển HD: Bão Tố Kinh HoàngBài hát không phù hợp với cảnh con tàu chống chỏi mãnh liệt với sóng gió trùng dương;
tuy nhiên lời ca, tiếng nhạc cũng có một nét đặc sắc khi diễn tả tâm trạng của người con gái trót yêu chàng thuỷ thủ mang nặng dòng máu hải hồ trong huyết quản, sau chuyến tuần dương đang vững tay lái con tàu cưỡi sóng về với người yêu.  Cảm ơn Biển Nhớ. (HSP)

No comments: