Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, January 7, 2017

Họ Là "Ngụy", Ta Là Gì?

HoangsaParacel: Đừng thắc mắc, VC chửi ta như thế nào thì chính là họ chửi họ; VC chửi thực dân, đế quốc như thế nào; chính bản chất của họ đều có những cái xấu xa, đê tiện đó.

Sao gọi họ là “ngụy”?....... Những người lính đã đổ máu vì Hoàng Sa, vùi xác thân dưới lòng biển cả ? 
Sao gọi họ là “ngụy”?.... nhữg người lính quyết không cho kẻ thù đụng đến Hoàng Sa, phần máu thịt thiêng liêng của tổ quốc?

Sao gọi họ là “ngụy”?..... những người lính như “Ngụy” Văn Thà,
“thà”chết quyết không rời tàu, không bỏ Hoàng Sa?

Sao gọi họ là “ngụy”?.... những người lính như Nguyễn Thành Trí,
quyết chiến đấu đến giọt máu cuối cùng,quyết không để mất Hoàng Sa?

Họ là “ngụy”, thế ta là gì?

Ta là gì ?..mà khúm núm, mà cúi gập mình trước quan thầy phương Bắc.

Ta là gì ?..mà ca tụng, mà tôn thờ kẻ chiếm đất cướp biển, kẻ giết hại đồng bào ta.

Ta là gì ?...mà trấn áp thẳng tay kẻ nào dám xúc phạm đến thiên triều.

Ta là gì ?....mà trừng trị đích đáng kẻ nào dám lớn tiếng nói rằng “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.

Ta là gì ?....mà dân khinh ghét, dân nguyền rủa, dân tặng cho 6 chữ vàng “ Hèn với giặc, ác với dân ”.

Nếu là ngụy ..mà chẳng hiếp đáp dân lành, chẳng khiếp nhược trước giặc thù hung bạo thì tôi cũng một lòng một ý xin theo ngụy.

Nếu là ngụy.. mà chẳng thần phục nước lớn bá quyền, chẳng cắt đất dâng biển để triều cống quan thầy ....thì tôi cũng một lòng một ý xin theo ngụy.

Nếu là ngụy ..mà quyết bảo vệ chủ quyền, bảo vệ từng tấc đất của cha ông ta thì tôi cũng một lò ng một ý xin theo ngụy.

Nếu là ngụy ...mà chọn cái chết theo tàu trong trận chiến không cân sức chống giặc ngoại xâm thì tôi cũng một lòng một ý xin theo ngụy.

Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào .., người ta gọi những người lính như thế là những anh hùng.

Hoàng Sa gắn liền với tên tuổi những người lính anh hùng mà ta gọi là “ngụy”.

Hoàng Sa, Trường Sa trở thành tên gọi tinh thần bất khuất của người Việt yêu nước.

Hoàng Sa, Trường Sa trở thành tên gọi nỗi hèn, mối nhục muôn đời của ta.

Họ là “ngụy”, thế ta là gì?
Ta gọi họ là “ngụy”, dân ...gọi ta là gì ....??


Trên Net

No comments: