Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, January 29, 2017

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM - Ngô Minh Hằng

Sơn hà thoát khỏi ách đau thương
Con Hồng một mối xây đoàn kết
 LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

Đầu năm khai bút chúc Quê Hương
Hết cảnh gian nan, hết đoạn trường
Dân tộc vượt  qua lằn tủi nhục
Sơn hà thoát khỏi ách đau thương
Con Hồng một mối xây đoàn kết
Cháu Lạc muôn tay dựng phú cường
Rạng mặt Tiên Rồng trong bốn cõi
Cờ vàng ngạo nghễ khắp biên cương


Ngô Minh Hằng

No comments: