Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, January 22, 2017

Thiếu tướng Hải quân VC cúi đầu trước linh vị Anh Hùng VNCH

HoangsaParacel:  Giặc ngoại xâm là Liên Xô, Trung Cộng và tay sai cộng sản Hà Nội, ông tướng này phải hiểu rằng các ông đã chọn lầm kẻ thù truyền kiếp làm bạn và hậu quả như thế nào các ông cũng đã quá rõ.

Trong những ngày này, không thể không suy nghĩ khi xem tấm hình Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm - thiếu tướng Hải quân quân đội nhân dân Việt Nam (Việt Cộng) - cúi đầu, thắp nén nhang trước bàn thờ Hải quân trung tá Ngụy Văn Thà. "Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ" (Nguyễn Duy).


Anh Trịnh Hội chia sẻ:"

Trong những ngày này, không thể không suy nghĩ khi xem tấm hình Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm - thiếu tướng Hải quân quân đội nhân dân Việt Nam (Việt Cộng) - cúi đầu, thắp nén nhang trước bàn thờ Hải quân trung tá Ngụy Văn Thà. "Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ" (Nguyễn Duy).

Như chúng ta cùng biết, cách đây 43 năm (19-1-1974 - 19-2017), 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống trong một nỗ lực bất thành để bảo vệ Hoàng Sa trước quân xâm lược Trung Quốc.

Hoàng Sa là chiến trường duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam, nơi - trước ngày 30-4-1975 - người Việt không bắn vào người Việt. Hoàng Sa là một địa danh nhắc nhở chúng ta, mỗi khi người Việt kề vai sát cánh bên nhau sẽ nhận rõ ai mới thực sự là kẻ thù chung, ai mới là kẻ có dã tâm xâm lược."


Tôi muốn nhắc nhở mình rằng, Hoàng Sa vẫn ở trong tay Trung Quốc. Và, cho dù xung trận bất thành, những người lính dám xả thân chống quân xâm lược, muôn đời phải được tri ân, ghi nhớ.


VT @ DML chuyen

No comments: