Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, January 24, 2017

Thủ Đô Washington DC Biến Thành Bãi Rác Khổng Lồ Giống Hệt Thủ Đô Hà Nội

HoangsaParacels: Sau cuộc biểu tình khổng lồ của phong trào phụ nữ chống Tổng Thống Donald Trump, thủ đô Washington D.C. biến thành một bãi rác ngập ngụa giống như những thủ đô của các nước XHCN còn sống sót trên thế giới.  Những biểu ngữ , bích chương ghi đầy những lý tưởng cao đẹp được các bà, các cô quăng tùy tiện trên những  đường phố, công viên xinh đẹp của thủ đô. 


         

Những người dân Mỹ và các cảm tình viên của Trump đã khiến những phụ nữ cấp tiến phải ngượng thẹn khi họ xắn tay vào dọn dẹp các đống rác khổng lồ hiếm thấy này, để thủ đô trở lại là một trong những thành phố tiêu biểu sạch đẹp nhất nước Mỹ.


Trump supporter EMBARRASSES Women’s March

It was one of the largest protests in the United States, and the size of Saturday’s “Women’s March on Washington” was dwarfed only by the tens of millions of women who voted for President Donald Trump.

But there’s one problem — once these so-called “environmentalists” were done, they left behind huge piles of trash and Starbucks cup and discarded their snarky signs wherever they pleased.

However, there are Americans that care. In a video that’s going viral, a man the protesters were calling “Deplorable” just a day before was seen hard at work picking up the garbage they’d left behind.

The video might show something liberals are unfamiliar with (Hint: hard work), but it is pretty normal for Trump supporters.

And getting that message out, folks, is how we make America great again.BARRASSES Women’s March

It was one of the largest protests in the United States, and the size of Saturday’s “Women’s March on Washington” was dwarfed only by the tens of millions of women who voted for President Donald Trump.


But there’s one problem — once these so-called “environmentalists” were done, they left behind huge piles of trash and Starbucks cup and discarded their snarky signs wherever they pleased.

However, there are Americans that care. In a video that’s going viral, a man the protesters were calling “Deplorable” just a day before was seen hard at work picking up the garbage they’d left behind.

The video might show something liberals are unfamiliar with (Hint: hard work), but it is pretty normal for Trump supporters.

And getting that message out, folks, is how we make America great again.

No comments: